Actual Cycle Time (faktisk cyklus-tid)

Den faktiske tid, der anvendes til at producere et enkelt emne.

I OEE-målinger er Actual Cycle Time målt som Run Time divideret med Total Count.