Brainstorming

En god proces til at skabe nye idéer, der kan udvide verdensopfattelsen indenfor et givent område.

Et vigtigt koncept i brainstorming er at holde fokus på at udvide listen med forslag og gemme kritikken til en senere fase, hvor der sorteres imellem de mange nye idéer.

Brainstorming kan både anvendes til innovation og til problemløsning.

Hvis formålet er problemløsning, skal brainstorming anvendes til at udvide antallet af løsningsforslag.

Bagefter kan der laves en root cause-analyse, der kan skabe klarhed over, hvilke idéer der bedst kan anvendes i problemløsningen.