Capacity (kapacitet)

Den maksimale produktionskapacitet, hvis alt udstyr er fuld produktivt – og OEE dermed er 100% i den periode, der defineres som All Time (24/7).