Constraint (begrænsning)

I en produktionsproces kan det være tilfældet, at en enkelt proces bliver en flaskehals for resten af produktionen. Det giver en lavere OEE for hele produktionen.

I et optimeringsprojekt er det altid nyttigt at identificere det mest begrænsende led i produktionen og se, om det er muligt at starte optimeringen hvor begrænsningen er størst.