Cycle Time Analysis (analyse af cyklustid)

Cyklustid skal måles, før det giver mening at analysere. Automatiske værktøjer, eksempelvis Opticloud (se https://optipeople.dk) kan opsamle produktionsdata for senere analyse.

Dermed får man en god indsigt i, hvad der påvirker Performance i produktionen.