Equipment Failure (fejl på udstyr)

Produktionsudstyr, der fejler, er ofte en stor årsag til produktionstab. Fejl skaber uplanlagte stop, og maskiner der bryder ned, skaber usikkerhed om levering til tiden.