Five why-analyse

En ret enkelt metode til at finde rod-årsagen til et problem ved systematisk at spørge “Hvorfor?” Metoden er udviklet af Sakichi Toyoda som en del af produktionsoptimeringen på Toyota-fabrikkerne.

Man starter med at definere problemet, eksempelvis “Batteriet er dødt”. Derefter bliver man ved med at spørge, indtil man finder den dybest liggende årsag (root cause), eksempelvis “Servicereglerne er ikke blevet overholdt”. Læs mere på Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Five_whys