Focused Improvement (fokuseret indsats)

En effektiv proces til at reducere ikke-planlagt nedetid.

Processen er at lade et lille team med tværfaglige kompetencer vælge en årsag til produktionstab og lade dem udføre en root cause-analyse eller en Five Why-analyse.

Fokuseret forbedring kaldes også for Kaizen Blitz, Lean Blitz eller Lean Event. Teknikken stammer fra Lean Manufacturing.