Fully Productive Time (fuld produktiv tid)

Den faktiske produktionstid efter alle tabsårsager er fratrukket.

Hvis OEE er 100% betyder det, at processen er fuldt produktiv uden nogen form for tab, hverken Availability Loss, Performance Loss eller Quality Loss.