Idling and Minor Stops (små stopårsager)

Hvis produktionen kører, og der opstår en mindre pause, så kan pausen være kortere end den værdi der er aftalt som et produktionsstop.

Dermed vil stoppet ikke registrere eksempelvis Equipment Failure. Det kan kaldes tomgang, mindre pauser eller mindre stopårsager.

Mængden af små stopårsager kan imidlertid være så stor, at Idling and Minor Stops kan indeholde et stort potentiale for forbedringer af effektiviteten.