Net Run Time (netto driftstid)

Den tid, der er tilbage, når Schedule Loss, Availability Loss og Performance Loss er fratrukket All Time.