OEE (Overall Equipment Effectiveness)

OEE er nøgletallet for effektivitet.

OEE som metode kan anvendes til at forstå effektiviteten i delprocesser. Ved at se og forstå nøgletal for hver delproces er det muligt at analyse, hvordan produktiviteten kan forbedres, og prioritere indsatsen så der skabes størst mulig effekt på kort tid.

OEE er en stærkt standardiseret metode til benchmarking, og det har den fordel at udsving over tid kan sammenlignes, at forskellige typer af maskiner og deres effektivitet kan sammenlignes, og dermed skabes der et reelt overblik over det ellers diffuse begreb “effektivitet”.

Mange har sikkert oplevet at have travlt, uden at være effektive, og her kan systematisk arbejde med OEE skabe et sundt overblik.