Planned Production Time (planlagt produktionstid)

Den totale tid, hvor det kan forventes at producere. Den planlagte produktionstid udregnes ved at fratrække Schedule Loss fra All Time.