Preventive Maintenance (forebyggende vedligehold)

Forebyggende vedligehold er en proces fra TPM for at forbedre OEE. Der sker ved, at man planlægger vedligehold på sine maskiner ud fra data fra eksempelvis vibrationer eller temperaturer.

På den måde kan man på sigt lære maskinen og dens dele at kende ift hvornår delene skal udskiftes inden delene går i stykker.

Det kan man eksemplevis enten gøre ved at skifte dele ud fast hver måned, eller lære via data hvornår delene til maskinen historisk set går i stykker og derudfra skifte dem.