Reduced Speed (nedsat hastighed)

Maskinerne kører, men de kører langsommere end den ideelle cyklustid. Nedsat hastighed er en af Six Big Losses og påvirker OEE Performance.