Schedule Loss (planlagt tab)

Planlagt tab er, når der ikke er planlagt produktion. Eksempelvis planlagt nedlukning, ingen ordrer og pauser. Det medregnes ikke i OEE, og er et tab for TEEP.