Setup and Adjustments (setup og tilpasninger)

Setup og tilpasninger er når produktionen ikke kører pga. et planlagt vedligehold eller værktøjsskift. Dette tab inkluderer typisk omstilling og klargøring ved skift. Setup og tilpasninger er en af Six Big Losses og påvirker OEE Availability.